روش های تخلیه از نوار نقاله ها – شوت های تخلیه

فیدر- انواع فیدر براساس کاربرد
سپتامبر 9, 2019
بالابرهای قاشقکی -ساختار الواتورها
سپتامبر 14, 2019

مقدمه

مواد حمل شده توسط نوار نقاله را می توان به راه های مختلف تخلیه کرد. تخلیه را می توان در یک نقطه یا در نقاط مشخص، یا در مسافت قابل توجهی در طول نوارنقاله، در یک یا دو طرف انجام داد.

ساده ترین روش تخلیه چیست؟

ساده ترین روش تخلیه یک نوار عبور مواد از روی غلطک انتهایی و ریختن روی یک کپه است.

با افزودن یک شوت مناسب می توان تخلیه را به نحو مطلوب به یک کپه، یک بونکر و یا یک نوار نقاله دیگر هدایت کرد.

چنانچه چندین نقطه تخلیه مشخص مورد نیاز باشد چه باید کرد؟

می توان نوار نقاله را از روی تریپرهای ثابت واقع در این نقاط عبور داد. برای تخلیه مواد در نقاط متعدد در دو طرف یا یک طرف نوار نقاله، به طور پیوسته یا منقطع، می­توان از تریپر متحرک استفاده کرد.

در نوار های تخت:

می توان پاروهایی در نقاط تخلیه مورد نظر قرار داد و مواد را از نوار به هر یک از طرفین یا به طور همزمان به دو طرف آن هدایت کرد. این پاروها می توانند در جای خود ثابت باشند. یا برای پوشش دادن دامنه وسیع تری از نقاط تخلیه، متحرک باشند. برای تخلیه قوسی توسط پارو می توان آن را موقتاً به شکل تخت درآورد.

خط سیر:

در تخلیه مواد از روی غلطک انتهایی، سرعت نوار و قطر غلطک انتهایی تعیین کننده مسیر مواد تخلیه شده هستند. شکل این مسیر که خط سیر (Trajectory)  نامیده می شود.

در طراحی شوت های تخلیه و ریختن آزاد مواد بدون شوت روی یک کپه، خط سیر ذخیره اهمیت دارد. دقت در طراحی شوت ها در عملکرد مطلوب نوار نقاله بسیار مؤثر است.

ترکیب هوشمندانه شوت ها و دریچه های تخلیه:

– تغییر جهت مواد در جهات مورد نظر و جمع آوری مواد چسبنده به نوارنقاله را امکان پذیر می سازد.

– علاوه بر این، در مورد موا خشک یا پودری و نرم، از ریزش مواد جلوگیری و کنترل گرد و غبار را آسان می کند.

 

روش های تخلیه از نوار نقاله ها

 

  • تخلیه از غلطک انتهایی

ساده ترین نوع تخلیه است. برای اطمینان از ریزش مواد در محل مورد نظر، خط سیر مواد تخلیه شده باید بررسی گردد. تدابیر لازم به عمل آید تا کپه تا ارتفاع غلطک انتهایی بالا نیاید. در غیر این صورت پوشش آسیب پذیر نوار روی کپه مواد مالیده می شود. در تخلیه به این روش، تولید گرد و غبار حاصل از مواد خشک می تواند مشکل آفرین باشد.

  • شوت های تخلیه

شوت های تخلیه ممکن است بسیار ساده تا بسیار پیچیده باشند. مهمترین ویژگی آن ها این است که بایستی تمام مواد تخلیه شده و همچنین تمیز شده را از روی نوار جمع آوری کنند.

چه زمان باید از یک شوت ریزشی استفاده کرد؟

شوت تخلیه باید ابزار تمیز کننده را پوشش دهد تا بتواند مواد تمیز شده از سطح نوار را جمع آوری کند. در غیر این صورت، باید یک شوت ریزشی جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شود.

چه زمان باید ازسرپوش و یا دریچه مکش هوا استفاده کرد؟

چنانچه تولید گرد و غبار مشکل آفرین باشد، می توان در بالای شوت سرپوش یا حتی دریچه مکش هوا قرار داد.

جهت جلوگیری از سایش نوار چه باید کرد؟

-برای جلوگیری از سایش یا کنده شدن پوشش نوار، شوت باید طوری قرار گرفته باشد که خطر گوه شدن یک قطعه سخت بین لبه شوت و نوار به وجود نیاید.

-چنانچه قطعات ناهموار سخت داخل مواد وجود داشته باشد، بهتر است باریکه ای لاستیکی روی لبه نصب گردد.

طراحی شوت باید با خط سیر مواد جدا شده از نوار مطابقت داشته باشد، به نحوی که مواد روی صفحات شیب دار شوت، نه روی نوار نقاله کننده دریافت کننده، بریزند.

عدم ریزش آزاد مواد از چه چیز ناشی می شود؟

عدم ریزش آزاد مواد در نقطه تخلیه می تواند باعث آسیب جدی به نوار شود. این مشکل می تواند از:

– سر ریز شدن بونکر، توقف نوار نقاله یا دستگاه تحویل گیرنده مواد تخلیه شده

-وجود مواد چسبنده ناشی شود

جلوگیری از تجمع نامطلوب و آسیب به نوار:

برای جلوگیری از بروز این مشکل تعبیه یک ابزار محافظتی اتوماتیک توصیه می گردد. این ابزار باید طوری قرار گیرند که هر گونه تجمع نامطلوب مواد باعث انحراف بازویی دستگاه و قطع سیستم یا ارسال یک علامت خطر به اپراتور شود.

 

  • شوت های پایین رو

از شوت های پایین رو در شرایطی استفاده می شود که تولید گرد و غبار و خرد شدن مواد مشکل آفرین باشد.

انواع شوت پایین رو:

 

  • شوت های پایین رو مارپیچی
  • شوت های پایین رو بونکری
  • شوت پلکانی
  • شوت تلسکوپی

 

  • تریپر:

تریپرها ابزاری برای تخلیه مواد از نوار نقاله در نقاطی بالاتر از غلطک سر هستند.

ساختار تریپرها:

تریپرها اساساً دو غلطک هرزگرد که یکی از آن های بالاتر و جلوتر از دیگری قرار گرفته اند، تشکیل شده است. نوار از رو و دور غلطک بالایی و دور و زیر غلطک پایینی عبور می کند. نوار معمولا به طرف غلطک غلطک بالایی شیب دارد و بعد از غلطک پایینی ممکن است افقی و مجدداً سربالا باشد.

  • پاروها:

تخلیه مواد از نوار نقاله ها تخت افقی را می توان با استفاده از پاروهای ثابت یا متحرک انجام داد. در مورد نوار نقاله های شیب دار تخت نیز می توان از این پاروها برای تخلیه مواد استفاده کرد، مشروط بر اینکه زاویه شیب خیلی زیاد و مواد خیلی روان نباشند.

ساختار پاروها:

پاروهای تخلیه صفحات فلزی با زاویه حداکثر °35 نسبت به محور مرکزی نوار هستند که لبه پایینی آن ها یک لبه لاستیکی قابل تنظیم دارد. قسمتی از نوار که در زیر پارو قرار دارد به طور معمول توسط یک صفحه لغزنده فلزی در حالت صاف نگه داشته می شود. تا پارو بتواند یک تخلیه تمیز را انجام دهد.

توجه شود که:

پاروها به ندرت 100% مواد را از روی نوار تخلیه می کنند. بنابراین اندکی از مواد از روی غلطک انتهایی عبور می کنند. برای جمع آوری این مقدار اندک باید تمهیداتی در نظر گرفته شود.

 

دیدگاه ها بسته شده است